Endring av priser på stålplater

Endring av priser på stålplater
Ekstraordinær endring for varmvalsede karbonstålplater som følge av stort prishopp

Prisene på karbonstålplater har fått en stor endring i sine priser. Disse endringene reflekterer markedet for øvrig, som har beveget mye på seg før og etter jul. Prisene for disse produktene har ikke blitt realisert før nå. Endringene er som følger +10-13 % på kvartoplater (tykkere plater fra kvarto-valsing av valseemner/slabs) og +20-25 % på båndplater (tynnere plater fra båndvalseverk).

Hvis du ønsker å se hva vi tenker om prisutviklingen fremover kan du se vår siste markedsrapport.

Logg deg inn i vår nettbutikk for full tilgang til dine priser!

Relaterte artikler