Miljødeklarasjoner

Her er informasjon om våre produkter sin miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.
En miljødeklarasjon, kjent fra engelsk Environmental Product Declaration (EPD), er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Dette er våre standard-EPD'er som er basert på gjennomsnittlige data fra våre leverandører.

Nedenfor vil du se utslippene oppgitt i "Global Warming Potential" (GWP) målt i CO2-ekvivalenter (CO2e) per tonn med stål i skopet A1-A3. For CO2e er alle utslippene konvertert til den samme påvirkningen gassen CO2 har for global oppvarming. Utslippene A1-A3 inkluderer utslipp helt fra før produksjon til ferdig hos Norsk Stål, verdien i A4 er utslipp for gjennomsnittlig transport ut til kunde med lastebil.

Dersom du ønsker et produkt med mindre utslipp, kan det være mulig gjennom prosjektspesifikke EPD'er. Da kan vi håndplukke materialer med de laveste utslippene, og øke etterspørselen på disse produktene. Vi samarbeider med verdens ledende aktører innen grønn stål- og metallproduksjon. Ta kontakt med din selger for mer informasjon.