Miljødeklarasjoner

Her er informasjon om våre produkter sin miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.
En miljødeklarasjon, kjent fra engelsk Environmental Product Declaration (EPD), er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Dette er våre standard-EPD'er som er basert på gjennomsnittlige data fra våre leverandører.

Dersom du ønsker et produkt med mindre utslipp, kan det være mulig gjennom prosjektspesifikke EPD'er. Vi samarbeider med verdens ledende aktører innen grønn stål- og metallproduksjon. Ta kontakt med din selger for mer informasjon.