Environmental Product Declaration (EPD)

Her er informasjon om våre produkter sin miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.
En EPD er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Dette er våre standard EPD'er som er basert på gjennomsnittlige data fra våre leverandører.

Dersom du ønsker et produkt med mindre utslipp, kan det være mulig gjennom prosjektspesifikke EPD'er. Ta kontakt med din selger for mer informasjon.