Knekking

Vi kan tilby knekking av plater og profiler i kantpresser opp til max lengde 14,4 meter, sammen med våre eksterne samarbeidspartnere.

Max. tykkelse:  60 mm

Max. lengde:     14 400 mm

Trykkraft:          Max 1400 tonn

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med din lokale Norsk Stål avdeling!