Andre tjenester utover valsing

Andre tjenester utover valsing

  • 3D bøying av profiler til f.eks trapper
  • 3D robot brenning
  • Sertifisert sveising iht. de fleste standarder inkl. Norsok
  • Boring
  • Maskinering
  • Varmebehandling
  • Overflatebehandling

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om dette.