Overflatebehandling

Stål er uten sammenligning det mest brukte metallet i moderne bygg og installasjoner. Den eneste ulempen er at stål uten overflatebehandling etter hvert vil ruste. Den optimale beskyttelsen av stålet er varmforsinking, og gjerne med kombinasjon med pulverlakk eller maling. Ved denne behandlingen kreves det minimalt av vedlikehold og det gir en svært lang levetid. Faktisk finnes det eksempler på konstruksjoner som har stått i mer enn 100 år og som fortsatt er fullt brukbare. Dette gjør også stål til det mest miljøvennlige materialet i et livsløpsperspektiv.

Norsk Stål har utallige eksterne samarbeidspartnere som kan tilby de fleste typer overflatebehandling. Våre leverandører utfører blant annet: varmforsinking, sandblåsing, glassblåsing, maling, lakkering, pulverlakkering, beising (syrevask av rustfritt stål), Xylan-behandling, sink-fosfatisering, passiv brannbeskyttelse/brannisolering og metallisering.

Pulverlakkering overflatebehandler i henhold til korrosjonsklasser beskrevet i NS-EN ISO 12944-2:2017, og Statens vegvesen R762, hovedprosess 8 – 85.36, NORSOK M-501, system 6, rev 6 for overflatebehandling av aluminium og varmforsinket stål samt pulverlakkering i henhold til NS-EN 13438:2013.

Varmforsinking i henhold til krav i NS-EN ISO 1461:2009, NS-EN ISO 14713-2:2009 og relevante krav i NS-EN 1090-2:2018, samt sertifisert som Approved Galvanizer.

Industrimaling i henhold til NORSOK STANDARD M-501 rev. 6. TR0042 rev. 7, NS-EN ISO 12944-5:2017, C5H samt Statens vegvesen R762, hovedprosess 8 – 2018 - 85.3. Eller etter kundens spesifikasjoner.

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby av overflatebehandling? Ta kontakt med din lokale Norsk Stål- avdeling!