Enorme klimagevinster med ombruksstål

Enorme klimagevinster med ombruksstål

Norsk Stål har inngått samarbeid med Norsk Gjenvinning for å utvikle og etablere en industriell verdikjede for ombruk av konstruktivt stål. 

Første prosjekt der verdikjeden skal testes, er den Amerikanske Ambassade, hvor inntil 100 tonn brukt stål skal hentes ut og leveres til ombruk i et nytt bygg.  

Klimagevinsten ved ombruk av konstruktivt stål er enorm, både i form av redusert energiforbruk for omsmelting, men også med tanke på logistikken. Erfaringen fra det mest kjente pionerprosjektet innen ombruk av byggematerialer, Kristian August gate 13, gir et tydelig eksempel på dette. Miljøbesparelsene knyttet til ombruk av stål i prosjektet ble beregnet til hele 97%, sammenlignet med bruk av nytt stål. Det importeres rundt 1,5 millioner tonn stål til Norge hvert år. Sammenlignet med produksjon av stål så vil gjenbruk redusere CO2 utslippene med mellom 95-98%.

 

- Vi er utrolig glade for å kunne inngå et samarbeid med en betydelig aktør i bransjen som er opptatt av å ivareta ressursene som allerede er produsert. Stål er allerede en sirkulær industri, men utslippene går ned ved å forlenge livstiden på produktene. Sammen har vi troen på at vi kan bidra til å betydelig redusere klimafotavtrykket i bygg. Ombruksstålet vil være et eksklusivt materiale til å begynne med, men vi ønsker å utvide porteføljen av produkter sammen med Norsk Gjenvinning fortløpende. Vi håper denne samarbeidsavtalen vil bevise at det er mulig og like trygt å velge ombrukt stål, og er et mye mer klimavennlig alternativ enn å bruke nytt stål, forteller Helge Runer, administrerende direktør i Norsk Stål.
Denne avtalen gir nye muligheter for å skape en industriell verdikjede for ombruk av stål. Målet er å utnytte felles kapasitet til å bygge en ny verdikjede bestående av demontering, mellomlagring, testing og dokumentasjon – i tillegg til salg og distribusjon av brukt stål, som kan ombrukes i nye byggeprosjekter. På den måten vil vi tilrettelegge for at ombruk i større skala blir en naturlig del av byggebransjen fremover.
 
Norsk Stål gleder seg til å utvikle samarbeidet om ombruksstål på mange flere prosjekter, og bidra til at verden blir litt grønnere.