Slyngrensing og priming

Norsk Stål har tre slyngrense- og primeanlegg. Vi leverer årlig ca 70 000 tonn  slyngrenset og primet materiale til kunder i forskjellige bransjer, hvor krav, ønsker og behov er differensierte.

Standard renhetsgrad SA 2,5. Andre renhetsgrader etter avtale. Priming med sinksilikat- eller jernoksydprimer er standard. Tykkelse i henhold til standard er 20 my± 5 my målt på glatt prøveplate.

Kapasitet:
Platebredde max 2 500 mm
Profilhøyde max 450 mm

Renhetsgrad Sa 2,5 garanteres fra 5 mm og oppover.
Plater under 5 mm leveres uten garantert rett/planhet.
Mindre figurer/prolfiler kjøres på rist, dette kan medføre enkelte partier uten primer.

Her kan dere hente datablader på shop-primer som vi benytter på det som slyngrenses og primes i eget hus.

Prosessen

  1. Rullebane
    Stangstål og bjelker legges med riktig avstand for forskriftsmessig rensing og priming.
  2. Forvarmekammer
    Forvarmekammeret fjerner fuktigheten på materialene og bringer overflate-temperaturen til et nivå som sikrer god tørking av primeren.
  3. Slyngrensekabin
    I slyngrensekabinen renses ståloverflaten med stålsand. Rust, glødeskall og valsehud fjernes slik at en ren, ru stål-overflate skaper en god heft for primeren.
  4. Malekabin
    I malekabinen får stålet en shop-primer i henhold til kundens bestilling.
  5. Ettertørke
    Ettertørking skjer i et kammer med avsug. Deretter kontroll og merking etter kundens spesifikasjoner.

Slyngrensing og priming utføres ifølge EN 10238

 

Ønsker du å ta kontakt med oss?

Har du kontakt med en selger allerede, sjekk oversikten her for å nå din kontakt

Her er vår generelle kontaktinformasjon:

Skriv til oss