Kantsliping

Norsk Stål utfører kantsliping som inngår som en del av forberedelsene for krav til overflatebehandling i forbindelse med slyngrensing og priming.

Vi kantsliper bjelker og formstål fra 6 til og med 18 meter.

HEA og HEB fra 140
IPE fra 160
UPE og UNP fra 100

Maskinen ivaretar sikkerhets- og miljøkrav i henhold til forskrifter, og våre interne krav til arbeidsmiljø.

Kantsliping er spesielt viktig i korrosjons-utsatte miljøer, som skips- og olje og gassindustrien, kaianlegg, bro- og jernbanestrukturer. Ifølge ISO 8501-3 skal skarpe og smale kanter, hjørner og sveiser være avrundet eller glattet ved sliping til klasse P3. "Knekking" av kanter er ikke tillatt. I gitte tilfeller gjelder dette også for tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner i  bygg-og-anleggs-industrien.

Kantsliping utføres i henhold til NORSOK 501: 2012 6.1 Pre-blasting preparations

.