Skråkapping

Vi kan skråkappe en rekke produkter med effektive maskiner i ønskede vinkler, både stående og liggende.

Ved bestilling av skråkapp hos Norsk Stål kan man spesifisere mange ulike parametere
Her får du en enkel innføring i hvordan du skal gå frem når du bestiller skråkapp

Nedlastbar versjon av innføring til skråkapping finner du her

Spesifisering av skråkapping
Lengdemålet angis “spiss-spiss” (se eksempel på kappetyper og illustrasjon ved å trykke på bildene nedenfor)
Vinkelen angis fra rettvinkel, det vil si 90 grader = 0 i tabellen
Altså skal profilen ha 50° vinkel oppgis kappevinkel på 40° (90° – 50° = 40°)

Vinkelmål kan ved skråkapping maksimalt være 60°, men vil for store profiler reduseres til 45°

Vinkelbegrensninger
Bredde i forhold til hvordan materiale ligger ved kapping

  • Opp til 400 mm bredde 0-60° 
  • Mellom 400 – 600 mm bredde 0-45°
  • Mellom 600 – 1000 mm bredde kun rettkapp

Eksempel på spesifisering:

Du ønsker å bestille en HEA 200 bjelke med lengde 2500 mm og har to skråkappede vinkler; 40° og 10° (eller 50° og 80° på selve bjelken).

Slik spesifiserer du: 

  • Vare: HEA 200
  • Figur: 6 (dvs. liggende bjelke med to vinkler) 
  • Lengde: L = 2500
  • Første vinkel: X = 40
  • Andre vinkel: Y = 10

Pristillegg ved skråkapping
Ved skråkapping debiteres tilriggingskostnad med kr 250,- per vinkelinnstilling og dimensjon, og kappekostnaden øker 100% per kapp