Leverandørinstruksjon

Retningslinjer som gjelder for våre leverandører.

Vi har utarbeidet noen retningslinjer som gjelder våre leverandører for å sørge for et godt samarbeid. Innholdet er ment til å gjøre leverandøren oppmerksom på hvordan vi ønsker at leveransene skal skje, fra før plassering til etter leveranse.

Instruksjonene er tilgjengelige her (ENG)

Innkjøpsbetingelser som gjelder leverandører av tjenester finner du her

Har du noen spørsmål eller ønsker utdypning vennligst kontakt oss!