Om Norsk Stål

 

Norsk Stål AS er en landsdekkende distribusjonsvirksomhet innen stål og metaller. Norsk Stål markedsfører og distribuerer sine produkter med tilknyttede tjenester til næringslivet; herunder skips-, mekanisk-, energi-, bygg- og anleggsindustri, samt handlende og blikkenslagere.

Selskapet har sine røtter helt tilbake til 1823 og er i dag 100% av Leif Hübert AS. Selskapet omsetter årlig for ca. 2,8 milliarder NOK og har rundt 280 ansatte med avdelinger fra Søgne i sør til Harstad i nord. Hovedkontoret er lokalisert på Lysaker i Oslo. For ytterligere informasjon kontakt oss.

Forretningsidé

Norsk Stål skal være ledende innen stål- og metalldistribusjon, med tilhørende videreforedling på det norske markedet.

  • Norsk Stål skal medvirke til å effektivisere og videreutvikle kjeden mellom produsent og sluttforbruker.
  • Verdiøkningen skal skje gjennom fysisk distribusjon og videreforedling av produkter, tjenester samt utveksling av informasjon. Det skal alltid være lønnsomt å velge Norsk Stål som samarbeidspartner.
  • Norsk Stål skal arbeide innen markedsområdene skips, offshore, bygg og anlegg samt mekanisk industri.
  • Norsk Stål skal utvikles til den ledende distributøren til norske skips- og offshorekunder som velger å utvikle sin virksomhet utenfor Norge og for øvrig eksportere til markeder der man har en konkurransefordel.

Strategi

Vårt mål er å lagerføre og distribuere stål og metaller på en måte som gjør våre kunder konkurransedyktige og gir dem fortjeneste. Vi skal oppnå dette gjennom et stort nettverk av underleverandører, dyktige og kunnskapsrike ansatte og et bredt distribusjonsnettverk. Vi lagerfører 4500 produkter innenfor stål, metaller, aluminium og rustfritt, med det mest komplette sortimentet i markedet.

Forbehandling er et område vi har økt fokus på. Vi har de mest moderne produksjonsfasilitene innenfor slyng-og-prime, kapping, skjæring, kantsliping og armering. Vår styrke er at vi har den tekniske kunnskapen kunden krever.