Vårt miljøbudskap

Norsk Stål er bevisst på de klimautfordringene verden i dag står overfor. Vi skal ta vårt ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling der vi fremmer produkter som går inn i en sirkulær økonomi.

Stål er formbart og bestandig, og kan resirkuleres i det uendelige uten å miste sin styrke!

Norsk Stål er den største grossisten i det norske stålmarkedet. Våre kunder skal gis mulighet til å velge produkter med lavest mulig miljøbelastning og få dem levert med minst mulig miljøavtrykk.

For å oppnå dette fokuserer vi på tre områder:

Materialer

 • Vi skal tilby de mest miljøvennlige produktene.
 • Vi tilbyr produkter med høy andel av resirkulert materiale.
 • Vi skal ta en ledende rolle i forhold til gjenbruk av materialer.
 • Vi jobber kontinuerlig med å tilby miljødeklarering (EPD) på våre produkter.
 • Vi skal prioritere verk med grønn profil.

Logistikk

 • Vi etterstreber å følge strengeste miljøstandard for utslipp i vår distribusjon.
 • Vi jobber kontinuerlig for en høy utlastingsgrad på våre ruter.
 • Vår lokale tilstedeværelse sikrer lavere utslipp.

Drift

 • Vi jobber kontinuerlig for å optimalisere vår produksjon slik at det blir minst mulig skrot og rester.
 • Alt metallavfall fra vår produksjon går til resirkulering.
 • Vi jobber kontinuerlig for en sikker og optimal kildesortering av vårt avfall.
 • Vi prioriterer å bruke digitale plattformer på interne møter.

Norsk Stål er en aktiv pådriver i bransjen gjennom styrerepresentasjon i Norsk Stålforbund. Vi måler og følger opp våre prestasjoner i forhold til ytre miljø.