Ofte stilte spørsmål om miljø

Ofte stilte spørsmål om miljø

Her er et utvalg spørsmål vi ofte blir stilt i forhold til miljø og bærekraft i Norsk Stål

 • Er Norsk Stål sertifisert for utslipp til ytre miljø?
  • Ja, i henhold til NS-EN ISO 14001
 • Har dere egne EPD’er (miljødeklarasjoner) på kamstål og nett?
  • Ja, det har vi. Disse er laget på basis av en miks av leveranser fra de leverandørene vi bruker.
 • Dersom vi kun kan bruke stål fra en av deres leverandører, kan dere levere leverandørens EPD?
  • Ja, det kan vi. I et prosjekt for en tid tilbake skulle et bygg på Fornebu for Skanska sertifiseres i klassen «Breeam Nordic Outstanding»
 • Har dere FDV-dokumentasjon på produktene deres?
  • Ja, det har vi.
 • Kan dere sende over deres miljøpolitikk, mål og strategi iht. deres kvalitetssystem?
  • Ja, i de tilfellene vi blir forespurt så gjør vi det.
 • Har dere ytelseserklæringer på produktene deres?
  • Ja, det har vi
 • Er dere en Miljøfyrtårn bedrift?
  • Nei, det er vi ikke. Sertifiseringen vi har etter NS-EN ISO 14001 er bedre og mer omfattende.
 • Har dere eget miljøregnskap i Norsk Stål?
  • Ja dette er en del av bærekraftsrapporten vår.
 • Er dere medlem av Grønt Punkt Norge?
  • Vi er nå medlem av Grønt Punkt Norge via vårt medlemskap i Renas.
 • Er produktene deres Svanemerket?
  • Vi holder på å deklarere en del produkter under Svanemerket, men stålet i seg selv blir ikke svanemerket. Ta kontakt med oss hvis du ønsker at vi skal deklarere for dine produkter.
 • Har dere eget miljøregnskap i Norsk Stål?
  • Ja, vi har et forbruks og avfallsregnskap. Dette skal oppdateres månedlig basert på løpende 12 måneder.
 • Kan dere garantere leveringer med biler i Eurokode 6 til byggeplass?
  • Vi velger transportører med nye biler med lavest mulig utslipp, men har foreløpig ikke stilt minimumskrav til Eurokode 6 på alle biler. Vi fokuserer også på mest mulig tonn pr. levering, for å minimere utslipp.
 • Kan dere levere til byggeplass med biodiesel på bilene?
  • Vi har gjort det på enkeltprosjekter på forespørsel. Prisene på transport må da forhandles i hvert enkelt tilfelle, da dette så langt er kostnadsdrivende.