Kombinasjonssystem med plasmaskjæring

Norsk Stål kan tilby kombinasjonssystem med hulltagning og plasmaskjæring gjennom våre eksterne samarbeidspartnere.

Det vil si at samtidig som materialet plasmaskjæres kan en boremaskin lage hull. 

Max. tykkelse 40 mm

Max. lengde    13 600 mm

Max. bredde    2 200 mm

Ønsker du mer informasjon? Kontakt din lokale Norsk Stål avdeling!