Valsing av plater og profiler

Her følger en oversikt over våre partneres muligheter for kald og varm bøying av stål og aluminium.

Det er uanede ønsker og muligheter for forming av stål og aluminium. 

Så mange at det ikke er mulig å presentere alt. Har du et behov, stort eller lite, spør oss! 

KALDVALSET STANGSTÅL 

Flattstål     max 250 x 50

Vinkelstål  max 200 x 200 / 300 x 10

T-stål         max 180 x 180

Firkantstål max 150mm

Rundtstål  max 170mm

KALDVALSEDE BJELKER OG FORMSTÅL

UNP 80 – 400

UPE 120 – 400

IPE   100 – 600

HEA 100 – 1000

HEB 100 – 800

HEM på forespørsel

KALDVALSEDE HULPROFILER OG RUNDE RØR

HUP    15 x 15 x 2 – 400 x 400 x 25

Ø – rør 13,5 x 2,35 – 610 x 25

INDUKSJONSVALSING

De fleste standard dimensjoner av rør, HUP, bredflensbjelker og formstål.

Max. 1000 mm diamater for Ø- rør.

ALUMINUM

De fleste standard profiler fra enkle rør til komplekse ekstruderte profiler.

 • Max høyde 1250mm
 • Max bredde 650mm

PLATER

Kvaliteter: Karbonstål, rustfritt, hardox, Inconell, aluminium etc.  

Spesialiteter tykke eksentriske og konsentriske koner.

Utføres både valsing og pressing avhengig av tykkelse.

 • Tykkelse 1 – 150mm
 • Max bredde 3550mm

ANDRE TJENESTER UTOVER VALSING

 • 3D bøying av profiler til f.eks trapper
 • 3D robot brenning
 • Sertifisert sveising i.h.h.t. de fleste standarder inkl. Norsok
 • Boring
 • Maskinering
 • Varmebehandling
 • Overflatebehandling