Valsing av plater og profiler

Her følger en oversikt over våre partneres muligheter for kald og varm valsing av stål og aluminium:

Det er uanede ønsker og muligheter for forming av stål og aluminium. 

Så mange at det ikke er mulig å presentere alt. Har du et behov, stort eller lite, spør oss!