Hva er Miljømetall?

Miljømetall™ er Norsk Stål sin samling av produkter som har en reell reduksjon på mer enn 50% i CO2- belastning i forhold til markedsgjennomsnittet. Det omfatter produkter som har dokumentert et betydelig bedre CO2e-regnskap enn sammenlignbare produkter:

  • Dokumentert ved tredjepartsverifiserte EPDer, og målt i CO2-ekvivalenter (CO2e) - les mer om miljødeklarasjoner her
  • Lavutslippsbjelker (over 70 % CO2e -reduksjon)
  • Lavutslippsplater (over 60 % CO2e -reduksjon)
  • Ombrukt stål (kommer, 96 % CO2e -reduksjon)
  • Lavutslipps hulprofiler med flere kommer fortløpende - ta gjerne kontakt for konkrete behov, så kan vi finne miljøgunstige materialer

Hva slags reduksjon i CO2- utslipp kan man oppnå med Miljømetall™?

For å eksemplifisere fordelen med Miljømetall™, kan vi vise til et bygg Norsk Stål tidligere har levert 623 tonn med stål til. Ved bruk av vanlig stål vil hele 1091 tonn med CO2e -utslipp komme fra denne stålproduksjonen. Dersom vi heller hadde brukt Miljømetall ville dette ha redusert CO2e -utslippene med 54%. Skrapandel i dette bygget er 60 %, men kan relativt lett endres til 70 % uten at dette medfører vesentlige reduksjoner i CO2e utslipp (ca -7%) ved å omspesifisere 80 tonn HUP i fagverk til varmvalsede kanaler og vinkler.

Hva har dere på lager av Miljømetall™?

Sjekk ut produktoversikten vår HER. Foreløpig er hovedsaklig bjelker og plater lagerført, men vi jobber hardt med å utvide lageret vårt. 


Flere spørsmål? Ta kontakt med Ingvald Aase