Induksjonsvalsing

De fleste standard dimensjoner av runde rør, HUP, bredflensbjelker og formstål.

Max. 1000 mm diamater for runde rør.