Kaldvalsing av hulprofiler og runde rør

HUP          15 x 15 x 2 – 400 x 400 x 25

Runde rør  13,5 x 2,35 – 610 x 25