Her er bedriftens godkjente sertifiseringer som er revidert av en tredjepart.

For produktsertifikater til dine varer vennligst se her

Informasjon om våre styringssystemer innen kvalitet, miljø og HMS.
For information about Quality Assurance and HSE in English, please see HERE.
Aksomhetsvurdering for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede finner du her. Denne er utarbeidet i forbindelse med åpenhetsloven.

Dersom du har noen spørsmål kan de rettes til firmapost@norskstaal.no eller din kontaktperson.

ISO 9001 – Ledelsessystemer for kvalitet / Quality Management System


ISO 14001 – Ledelsessystemer for miljø


ISO 45001 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø / Occupational Health and Safety Management System


Magnet JQS kvalifisert leverandør til olje, gass og energindustrien


EN 1090 – Byggevaredirektivet


NS-EN 10080 | NS 3576-2 | NS 3576-3             

Produksjonskontroll av bearbeidet kamstål og kveil i kvalitet B500NB og B500NC


Registrert leverandør for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom


Miljødeklarasjoner/Environmental Product Decleration (EPD)


Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)