Rullforming av profiler

Norsk Stål kan tilby rullforming av profiler. 

Rullforming kan brukes i de fleste tilfeller der stål er en del av løsningen.

I tillegg er metoden kostnadseffektivt i større serier med like profiler.

Tykkelse      0,25 - 7 mm

Båndbredde  20 - 1 000 mm

Profillengde  150 - 16 000 mm

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med din lokale Norsk Stål avdeling.