Beskytt dine plater med foliering, og sørg for at overflaten unngår skader.

På plater med krav til en feilfri overflate legger vi på en plastfolie, for å unngå skader under transport, håndtering og bearbeiding. Vi kan også legge på foliering på plater som skal brukes til laserskjæring.

Norsk Stål kan foliebelegge alle plater opp til 4 mm tykkelse og maksimal bredde 1 500 mm.

Overflatebeskyttelse av plater med plastfolie (polyetylen). Ensidig eller tosidig.
80 my plastfolie er standard, men vi kan også tilby  andre folietykkelser på forespørsel.