Maskinkapping

Norsk Stål har god kompetanse og kapasitet på maskinkapping! 

Norsk Stål utfører daglig omtrent 1 500 kapp med store variasjoner i utførelse og toleranser. Våre sager kapper fra de minste til største produktene i rett- eller skråkapp, og kan kjøre store serier. Presisjonskapping betydelig forenkler montering i din produksjon. 

Maskinkapping utføres med toleranser ifølge NS-EN 1090-2:2018 Tabell B6 Klasse 2 for rettkapp og Klasse 1 for skråkapp.

Rettkapp ΔL = ± (L/10 000 + 2) mm 
Skråkapp ΔL = ± (L/5 000 + 2) mm

Båndsag:
Bjelker, rør og profiler
Største bredde 1000 mm
Største høyde 500 mm                                                                                             

Automatkapping:
Automatisk framtrekk for seriekapping og buntkapping
Største profil (firkant) 450 mm eller diameter (Ø) 450 mm
Med automatkapping kan vi kun utføre rettkapp

Skråkapping:

  • Opp til 400 mm bredde 0-60° 
  • Mellom 400 – 600 mm bredde 0-45°
  • Mellom 600 – 1000 mm bredde kun rettkapp
  • (bredde i forhold til hvordan materiale ligger ved kapping)