Prismelding 1. desember 2020

Forventet oppgang i stål- og metallprisene, men en styrket krone demper effekten.

Produktene har fått en økning i prisene grunnet kapasitetsproblemer. Denne effekten ser man særlig på coilmateriale som går til produksjon i bilindustrien. Dette har igjen ført til høyere råvarekost som bidrar til økte priser på mange andre stålprodukter. Innsatsmaterialet stiger også på bakgrunn av høy aktivitet i Asia og Tyrkia, hvor Tyrkia i år gikk forbi Tyskland som den største produsenten av stål i Europa. Samtidig bidrar en styrket krone til å dra endringene ned.

Aluminiumsprisene har hatt en jevn stigning gjennom hele høsten, og ligger nå på det høyeste nivået i år på LME børsen i London. Rustfritt stål fortsetter sin oppgang på legeringstilleggene inn i neste måned. Totaleffekten slår litt ulikt på de forskjellige utførelsene av rustfritt, hvor mye også går ned i pris.

Bly, sink og kobber er alle på det høyeste nivået i år. Bly har spesielt har gått som en rakett den siste tiden. Blyets oppgang skyldes nok en tydeligere linje fra spesielt USA når det kommer til satsningen på miljøet, hvor metallet er en viktig komponent i bilbatterier.

Se den siste prismeldingen her (.pdf). De fleste produkter vil ligge i nærheten av disse endringene, men avvik vil forekomme. Dersom du vil ha flere detaljer på utviklingen sjekk ut vår markedsrapport.

Logg deg inn i vår nettbutikk for full tilgang til dine priser!

Relaterte artikler