100 år med Norsk Stål i Harstad

100 år med Norsk Stål i Harstad

Norsk Stål sin avdeling i Harstad har 100-års jubileum 11. desember 2019.

Avdelingen har vært sentral i oppbyggingen av hele Nord-Norge, en posisjon som den holder på fremdeles. Gjennom sin hundre år lange historie har avdelingen demonstrert at den er den beste partneren innen stål og metaller.

A/S Staal & Jern
Eventyret i Harstad startet den 11. desember i 1919 da A/S Staal & Jern ble etablert. Landets eldste stål og metallgrossist P. Schreiner sen. & Co. AS (i dag Norsk Stål AS) i Oslo hadde bereist Nord-Norge i en årrekke da det ble besluttet å etablere et eget lager i landsdelen. Harstad ble et naturlig valg da byen lå sentralt til med gode kommunikasjonsmuligheter og nærhet til landsdelens største skipsverft; Kaarbøs Mekaniske Verksted A/S.

Stål og metaller var det dominerende produktområdet i den nye satsingen, og på 1950-tallet ble sortimentet utvidet til også å omfatte byggevarer, jernvarer og VVS-materiell. Fra en beskjeden start i Havnegata har bedriften gjennomgått betydelige endringer og utvidelser både innen anlegg, utstyr og varesortiment. Dette i takt med behovet i markedet.

Nord- Norges største
A/S Stål & Jern etablerte seg som foregangsbedrift ble etter hvert Nord-Norges største firma i sin bransje. Da firmaet i 1964 innviet en ny lagerhall på 2000 kvadratmeter hadde selskapet en omsetning på over 18 millioner. Selskapet var med dette en av Nord-Norges største arbeidsplasser med over 70 ansatte, og hadde fem avdelinger som dekket hele landsdelen fra Bodø til Kirkenes.

På begynnelsen av 70-tallet ble det bygget et nytt stålservicesenter på Seljestad. Med sine 6000 kvadratmeter var dette Harstads største bedriftshall. På begynnelsen av 90-tallet gjennomgikk bedriften en omfattende strukturendring. Byggevarer, jernvarer og VVS ble solgt ut. Vi var dermed tilbake til utgangspunktet, en ren stål- og metallgrossist.

Etter en del fusjoner og navneendringer landet bedriften på den måten de fleste av oss kjenner den, som en avdeling av Norsk Stål AS. God innsats fra dyktige medarbeidere, relasjoner og tillit fra våre kunder har bidratt til en sunn utvikling for avdelingen i Harstad.

Lokal verdiskapning
Norsk Stål sin virksomhet er landsdekkende og avdelingen i Harstad er fortsatt den ledende stål- og metallgrossisten i regionen, fra Bodø i sør til Svalbard i nord og Lofoten i vest til Kirkenes i øst. I dag har avdelingen i underkant av 20 dyktige medarbeidere, inkludert et salgskontor i Bodø, som til sammen betjener våre kunder innenfor bygg, offshore, skips- og mekanisk industri.

Gjennom sin bredde og dybde innenfor stål, metaller og bearbeiding er Norsk Stål AS en viktig partner for økt effektivitet i verdikjeden fra produsent til sluttprodukt. Våre transportruter er unike og vi dekker hele landet. Vi lever i en tid med stadig utvikling og må alltid være beredt for nye tankesett og utviklingsmuligheter. For kunder må vi bestrebe oss på å opprettholde et godt og tidsriktig sortiment.

Etter flere år med utenlandske eiere, er vi nå helnorsk eid gjennom Leif Hübert AS. Selskapet tenker langsiktig og vi kommer fortsatt til å være en sentral del av Norges verdiskapning. Det er lagt gode rammer for fortsatt sunn drift og vi i Harstad står alle klare for å møte fremtiden.

For spesielt interesserte anbefaler vi å trykke HER for å lese pressemeldingen vår fra Harstad sin 75-årsdag. 

Relaterte artikler