Seigherdet rundtstål 34CrNiMo6

Produktgruppe: 7841

Seigherdet rundtstål 34CrNiMo6, 
(SS2541M)
iflg. EN 10083-1
Slagseighetstestet ved -20 gr. C
Toleranser iflg. EN 10060
Kontrollsertifikat iflg. EN 10204 - 3.1