Trerammer

Produktgruppe: 1011
Trerammer til bruk pakking av våre produkter

Emballering kan tilkomme etter behov for å hindre skader og unngå at produktet forringes under videre håndtering og transport