Skjøtejernskassetter

Produktgruppe: 2036
Armeringstilbehør av typen skjøtejernskassett

Forklaring på betegnelse (90 – 10 – 200):
90 = kasett bredde i mm,
10 = diameter på kamstål,
200 = cc avstand mellom kamstål bøyler i mm.