Likebenet vinkelstål S355J2

Produktgruppe: 5351

Likebenet vinkelstål S355J2 ifølge EN 10025-2  og ifølge NORSOK M-120  MDS Y05Verdier i kontrolldokumetet må sjekkes

Dimensjonstoleranser ifølge EN 10056-1
Toleranser ifølge EN 10056-2, og med lengdetoleranser +/- 100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og er CE-merket

Ytelseserklæring