Ulikebenet vinkelstål VLA

Produktgruppe: 5396

Ulikebenet vinkelstål i kvalitet Grad A ifølge DNV regler

Dimensjoner ifølge EN 10056-1
Toleranser ifølge EN 10056-2
Lengdetoleranse +/-100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.2 godkjent av DNV