UPE S355J2

Produktgruppe: 5262
UPE S335J2 ifølge EN 10025
NORSOK M120-Y05  Verdier i kontrolldokumentet må sjekkes
 
Toleranser ifølge DIN 1026/EN 10279
Lengdetoleranse -0/+100 mm
Overflatetilstand ifølge EN 10163-3 Class C, Subclass 1
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 – CE-merket