UNP kanalstål S355J2

Produktgruppe: 5276

UNP kanalstål ifølge EN 10025-2

Toleranser iflg. DIN 1026/EN 10279
Lengdetoleranse -0/+100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 -CE-merket

Ytelseserklæring