UNP S235JR

Produktgruppe: 5270

UNP kanalstål S235JR ifølge EN 10025-2

Toleranser ifølge DIN 1026 og EN 10279
Lengdetoleranser -0/+100 mm
Prøverapport ifølge EN 10204-2.2 og er CE-merket

Ytelseserklæring

Environmental Product Declaration (EPD)