UNP kanalstål S235JR

Produktgruppe: 5370

UNP kanalstål i kvalitet S235JR ifølge EN 10025-2

Toleranser ifølge DIN 1026 og EN 10279
Lengdetoleranse -0 / +100 mm
Prøverapport ifølge EN 10204-2.2 og er CE-merket

Ytelseserklæring