UNP kanalstål S235JR

Produktgruppe: 5370

UNP kanalstål i kvalitet S235JR ifølge EN 10025-2

Toleranser ifølge DIN 1026 og EN 10279
Lengdetoleranse -0 / +100 mm

Kontrollsertifikat ifølge EN 10204 3.1 og er CE-merket

Ytelseserklæring

Environmental Product Declaration (EPD)