Ulikebenet vinkelstål S235JR

Produktgruppe: 5355

Ulikebenet vinkelstål S235JR ifølge EN 10025-2

Dimensjoner ifølge EN 10056-1
Toleranser ifølge EN 10056-2
Lengdetoleranser -/+100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og er CE-merket

Ytelseserklæring