Tankbunner S235JRG2

Produktgruppe: 5975

Kuvede tankbunner S235JR ifølge EN 10025-2 option 1
R=D, r=25-50mm, h=25-30mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1

Leveres slyngrenset og primet ifølge SA2,5 innvendig og utvendig med jernoksyd- eller sinkprimer

NOST - Tankbunner Dimensjoner.pdf