Tåreplater S235JR

Produktgruppe: 4882

Tåreplater i kvalitet S235JR ifølge EN 10025-2 med type 1 tåremønster

Ellers toleranser ifølge EN 10051
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 eller 2.2 og er CE-merket

Ytelseserklæring
Environmental Product Declaration (EPD)