T-stål S235JR galv

Produktgruppe: 5362

Varmforsinket T-stål i kvalitet S235JR ifølge EN 10025-2

Varmforsinket ifølge EN ISO 1461
Toleranser ifølge EN 10055, og med lengdetoleranse -/+100 mm

Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og er CE-merket

Ytelseserklæring