T-stål S235JR

Produktgruppe: 5360

T-stål i kvalitet S235JR ifølge EN 10025-2

Toleranser ifølge EN 10055
Lengdetoleranse -/+100 mm

Kontrollsertifikat ifølge EN 10204 3.1 og er CE-merket

Ytelseserklæring