Stålplater VL E36/S355J2+N

Produktgruppe: 5155

Stålplater i kvalitet VL E36 ifølge DNV-GL og S355J2+N ifølge EN 10025-2 og NORSOK M120 Ed. 6 MDS Y05 Artic 2

Modifisert CEV 0,43 og C-max 0,18 med snittverdi minimum 40J ved -40 grader
Tykkelser over 50 mm leveres i henhold til standard uten modifikasjoner

Tykkelsestoleranse ifølge EN 10029 klasse B
Øvrige toleranser ifølge DNV-regler
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.2 av DNV
Alternativt kontrollsertifikat EN 10204-3.1 sertifikat for S355J2+N

Ytelseserklæring
Environmental Product Decleration (EPD)

I overgangsperioden kommer vi også ha plater i kvalitet NORSOK M120 Ed. 5 MDS Y05 på lager (som i tillegg er godkjent som VL E36 og S355J2+N).