Rusttrege pl. S355J2W/COR-TEN

Produktgruppe: 4884

Konstruksjonsstål med forbedrede egenskaper mot atmosfærisk korrosjon
Rusttrege stålplater i kvalitet S355J2WP ifølge EN 10025-5, alternativt Cor-Ten A/B eller Weathering 355.

Plater i format 2000x6000 MM leveres i kvalitet S355J2W+N

Toleranser ifølge EN 10051
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og er CE merket

Ytelseserklæring
FDV-dokumentasjon
Hvordan å akselerere patineringsprosessen

Environmental Product Declaration (EPD)