Stålplater S235JR NVA/VLA

Produktgruppe: 5153

Stålplater i kvalitet VLA (NVA) og S235JR ifølge DNV-regler og EN 10025-2
Tykkelsestoleranser ifølge EN 10029 klasse B
Øvrige toleranser ifølge DNV- regler

Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.2 av DNV for VLA
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og CE merket for S235JR

Ytelseserklæring
Environmental Product Decleration (EPD)