Stålplater S235JR

Produktgruppe: 4870

Varmvalsede stålplater i kvalitet S235JR ifølge EN 10025-2
Toleranser i henhold til EN 10051
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og er CE-merket

Ytelseserklæring
Environmental Product Declaration (EPD)