Skjøtearmering og T-hoder

Produktgruppe: 2051

Skjøtearmering og T-hodet armering

HRC 100 serien er sertifisert ifølge ISO 15698-B3, har CE-merking og oppfyller Statens Vegvesens krav.
HRC 400 serien er sertifisert ifølge ISO 15835-FS og oppfyller alle øvrige krav fra Statens Vegvesen.

Environmental Product Declaration (EPD)
Katalog med tegninger over produktene (ENG)