Skjærstål

Skjærstål med hardhet på omtrent 450-500 HB og er sveisbar

Maksimal retthetsavvik 2,5 mm per meter
Med standard fas og nese i forkant og sveisefuge i bakkant
Prøverapport ifølge EN 10204-2.2