Rifleplater S235JR

Produktgruppe: 4881

Rifleplater S235JR med standard rombemønster ifølge EN 10025-2

Toleranser ifølge EN 10051
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-2.2 med CE-merking

Ytelseserklæring
Environmental Product Decleration (EPD)