P200 Plastisol plater lærpreg

Produktgruppe: 4602

P200 Plastisol plater som er plastbelagt (200 μm) med et klassisk lærpreg

Environmental Product Declaration (EPD)
Garantidokument – 30 års teknisk garanti for bruk i Norge etter dokumentets bestemmelser
Veiledning til lagring, transport og emballering

Emballering kan tilkomme etter behov for å hindre skader og unngå at produktet forringes under videre håndtering og transport, hvor vår standard er trerammer med kanalplast for dette produktet