P200 Plastisol coil lærpreg

Produktgruppe: 4606

P200 Plastisol-coil plastbelagt (200 μm) med et klassisk lærpreget mønster

Coilen er på 250 kvadratmeter

Environmental Product Declaration (EPD) se side 15 for P200
Garantidokument – 30 år for bruk i Norge etter dokumentets bestemmelser
Veiledning til lagring, transport og emballering