Loddetinnstang 50/50 .

Produktgruppe: 6540
Loddetinn i stenger
50/50 % antimonfr.