Likebenet vinkelstål VLA

Produktgruppe: 5397

Likebenet vinkelstål i kvalitet Grad A ifølge DNV regler

Dimensjoner ifølge EN 10056-1
Toleranser ifølge EN 10056-2 med lengdetoleranse +/-100 mm
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.2 godkjent av DNV