Laserplater S235JRC B/O

Produktgruppe: 4800

Varmvalsede stålplater egnet for kaldforming og laserskjæring
Kvalitet S235JRC ifølge EN 10025-2 som er beiset og lett oljet

Planhet: Maksimal pilhøyde 6 mm per meter
Øvrige toleranser ifølge EN 10051
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1

Ytelseserklæring

Environmental Product Declaration (EPD)